Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Trasy rowerowe - Leśno rajza

Gmina Miasteczko Śląskie realizuje nakreślony uchwałą Nr XXX/238/09 Rady Miejskiej  w dziedzinie, sportu, turystyki i rekreacji na lata 2009 – 2017, którego zadaniem jest wyeksponowanie szczególnie interesujących atrakcji turystycznych związanych z historią gminy z uwzględnieniem wyjątkowych obszarów przyrodniczych o szczególnie bogatej faunie i florze, szczególnie mając na względzie rozwój aktywności sportowej wśród mieszkańców i turystów. Powyższe działania powinny przyczynić się  też do promocji gminy jako tzw. „zielonej gminy aglomeracji śląskiej” wbrew powszechnie panującym stereotypom o zanieczyszczonym obszarze wokół huty.

W ramach tego projektu opracowywana została mapa turystyczna z opisem najciekawszych miejsc godnych zainteresowania, usytuowanych na terenach powyższych Gmin. Przygotowany został również film przyrodniczy o tematyce rowerowo – ekologicznej pokazujący walory przyrodnicze Gmin wchodzących w skład grupy Inicjatywnej Leśno Rajza, na którego pozyskano  80 % dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Celem pośrednim przedmiotowego filmu jest również promocja poszczególnych Gmin jako całości pod względem kulturalno – społecznym.

Nawiązując do realizacji projektu dot. ścieżek rowerowych w naszej gminie wyznaczone zostały trasy rowerowe nr 1, 23, 32 i 426. Z przebiegiem tras rowerowych nr 1, 23, 426 oraz opisem miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie wartych polecenia, można się zapoznać we wcześniej wydanym w postaci elektronicznej przewodniku turystycznym zamieszczonym na stronie internetowej Miasteczka Śląskiego. Przebieg nowej trasy rowerowej nr 32, której nie sposób znaleźć w w/w przewodniku, został opracowany i wyznaczony celem umożliwienia dojazdu rowerzystom z Miasteczka Śląskiego w kierunku Zalewu Nakło – Chechło, bądź w kierunku Koszęcina, Kalet i Tworoga.

Na potrzeby wyznaczonych tras rowerowych nr 1, 23, 32 i 426 na stronie internetowej Miasteczka Śląskiego został zamieszczony praktyczny folder do złożenia w trzech częściach dla rowerzystów z mapą wyznaczonych tras rowerowych na terenie naszej gminy wraz z zaznaczonymi miejscami spoczynkowymi oraz szczegółowym opisem ich przebiegu w terenie.

Oznakowanie gminnych tras rowerowych wykonano farbą odporną na warunki atmosferyczne, a składa się ono z malowanych farbą na białym tle kwadratów, na których widnieje:

1) w odpowiednim kolorze trasy rowerowej symbol roweru, numer trasy rowerowej ze wskazaniem kierunku jazdy, poniżej przykład takiego oznakowania,

2) w odpowiednim kolorze trasy rowerowej symbol roweru i numer trasy rowerowej bez wskazania kierunku, tj. o kierunku jazdy na wprost, poniżej przykład takiego oznakowania,

3) w odpowiednim kolorze trasy rowerowej symbol roweru, numer ścieżki rowerowej wraz symbolem początku/końca trasy rowerowej, poniżej przykład przedmiotowego oznakowania,

Jak można zauważyć na powyższych przykładach ścieżki rowerowe oznaczone są kolorami:

- trasa nr 1: koloru czerwonego o długości 29,7 km na terenie gminy w jednym kierunku,

- trasa nr 23: koloru niebieskiego o długości pętli w gminie 11,10 km,

- trasa nr 32: koloru żółtego o długości 6,3 km na terenie gminy,

- trasa nr 426: koloru żółtego o długości 11,50 km w jednym kierunku,

Średnia częstotliwość oznakowania tras rowerowych wynosi ok. dwóch znaków na kilometr, które zostały umieszczone przede wszystkim na słupach energetycznych i drzewach.

Przy oznaczonych szlakach rowerowych zostały ustawione przez gminę dwie wiaty spoczynkowe dla rowerzystów, tj. zadaszona wiata ze stolikiem, dwoma ławkami i koszem na śmieci zapewniające rowerzystom możliwość regeneracji.

Pierwszy punkt spoczynkowy został usytuowany naprzeciw parkingu leśnego przy drodze wojewódzkiej nr 908 przed Wodociągami Bibiela (przy szlaku nr 1),

a drugi w Mieczysku niedaleko „Pasiek” (przy skrzyżowaniu tras rowerowych nr 23, 426 i nieopodal nr 1).

W kolejnych latach gmina planuje wyznaczanie kolejnych tras rowerowych, jednak uzależnione to będzie od dostępnych środków finansowych w budżecie miasta.

Prezentujemy Państu folder z opisem tras rowerowych STR.1  oraz mapą przebiegu STR. 2

Dostępna jest również mapa tras rowerowych wraz z jej opisem

Zapraszamy mieszkańców oraz turystów do aktywnego spędzania wolnego czasu na rowerze!

Opracował: Paweł Kowolik

 

 

W ramach propagowania tras rowerowych z walorami przyrodniczymi powstał film pt. "Leśno Rajza, czyli podróż po zielonych zakątkach Śląska". Opowiada on o ciekawych przyrodniczych miejscach na terenie sześciu Gmin: Kalet, Koszęcina, Świerklańca, Woźnik, Miasteczka Śląskiego i Tworoga.

Zostały one połączone trasami rowerowymi, a całość nazwano "Leśną Rajzą". Znajdą tutaj coś dla siebie rowerzyści, ale i miłośnicy pieszych wędrówek oraz lubiący oglądać świat z kajaka, czy motolotni. W filmie oprowadza nas między innymi przyrodnik Pan Czesław Tyrol i Pan Józef Jendruś, laureat konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku".