Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Program „Czyste Powietrze”

Gmina Miasteczko Śl. zawarła umowę z firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój z siedzibą w Piekarach Śląskich w zakresie wsparcia mieszkańców naszej gminy w procesie składania wniosków do PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Aby otrzymać dofinansowanie z programu należy spełnić podstawowe wymagania stawiane inwestorom:

  • Trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i mieścić się w przedziałach dochodowych.
  • Po zakończeniu przedsięwzięć w Twoim domu nie może pracować nieefektywne źródła ciepła, nawet jeśli korzystałeś z dotacji na samą termomodernizację budynku.
  • Wybrane przez Ciebie urządzenia muszą spełniać określone w regulaminie warunki - zweryfikuj je przed realizacją inwestycji.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres mailowy: czystepowietrze@ekoscan.pl lub złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

Więcej informacji na stronie:

https://niskaemisja.ekoscan.pl/czyste-powietrze

kontakt telefoniczny:

Link do informacji o programie „Czyste Powietrze”

https://czystepowietrze.gov.pl/