Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Ekodoradca

Ekodoradca Subregionalnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Pani Agnieszka Szwaja w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, udziela informacji w zakresie:

  • dostępnych programów dofinansowań do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku lub instalacji paneli fotowoltaicznych,
  • pomaga wypełnić wnioski do programów takich jak: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło” i innych,
  • doboru optymalnego źródła ciepła oraz podnoszenia efektywności energetycznej budynku,
  • uchwały antysmogowej.

Zachęcamy Mieszkańców Miasteczka Śląskiego do kontaktu z Ekodoradcą: