Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nieruchomości i przetargi

Wykaz Nr G.6840.7.9.2022 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Łąkowej

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 2196/49.

Załącznik

data publikacji: 4 sierpnia 2022

Wykaz Nr G.6845.16.6.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Woźnickiej

przeznaczonej do oddania w najem.

Załącznik

data publikacji: 2 sierpnia 2022

Wykaz Nr G.7125.27.26.2021.2022 nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 22

przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Załącznik

data publikacji: 29 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.14.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.35.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.34.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.70.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.67.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.98.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego w północno - wschodniej części sołectwa Brynica - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załącznik

data publikacji: 4 lipca 2022