Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nieruchomości i przetargi

Wykaz Nr G.6845.24.8.2020 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Gałczyńskiego przeznaczonej do dzierżawy

część działki nr 2478/265

Załącznik

data publikacji: 8 grudnia 2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Miasteczku Śląskim w rejonie ulicy Rolnej.

Załącznik

data publikacji: 24 listopada 2020

Wykaz Nr G.7125.19.11.2020 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 21

Załącznik

data publikacji: 10 listopada 2020

Wykaz Nr G.7125.52.13.2019.2020 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Gierzyna 12

Załącznik

data publikacji: 10 listopada 2020

Wykaz Nr G.7125.5.13.2020 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 8

Załącznik

data publikacji: 10 listopada 2020

Wykaz Nr G.7125.15.12.2020 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 10

Załącznik

data publikacji: 5 listopada 2020

Wykaz Nr G.6840.9.10.2020 nieruchomości zabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 2

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik

data publikacji: 5 listopada 2020