Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nieruchomości i przetargi

Wykaz Nr G.6845.14.9.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Brynickiej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 330 i 1510/331.

Załącznik

data publikacji: 28 czerwca 2022

Wykaz Nr G.6845.13.9.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Brzozowej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 2372/368.

Załącznik

data publikacji: 28 czerwca 2022

Wykaz Nr G.6845.12.9.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Woźnickiej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 578/53 i 581/33.

Załącznik

data publikacji: 28 czerwca 2022

Wykaz Nr G.7125.5.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Załącznik

data publikacji: 24 czerwca 2022

Wykaz Nr G.7125.12.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Załącznik

data publikacji: 24 czerwca 2022

Wykaz Nr G.7125.2.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Załącznik

data publikacji: 24 czerwca 2022

Wykaz Nr G.7125.3.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Załącznik

data publikacji: 24 czerwca 2022

Wykaz Nr G.7125.1.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Załącznik

data publikacji: 24 czerwca 2022

Wykaz Nr G.7125.37.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Załącznik

data publikacji: 24 czerwca 2022

Wykaz Nr G.7125.11.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Załącznik

data publikacji: 24 czerwca 2022