Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nieruchomości i przetargi

Wykaz Nr G.6840.2.7.2021 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Norwida

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 2346/26.

Załącznik

data publikacji: 17 lutego 2021

Wykaz Nr G.6840.10.9.2020 nieruchomości zabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Śląskiej 41

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Załącznik

data publikacji: 22 grudnia 2020

Wykaz Nr G.7125.22.11.2020 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 18.

Załącznik

data publikacji: 22 grudnia 2020

Wykaz Nr G.7125.21.11.2020 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 14.

Załącznik

data publikacji: 22 grudnia 2020

Wykaz Nr G.6845.24.8.2020 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Gałczyńskiego przeznaczonej do dzierżawy

część działki nr 2478/265

Załącznik

data publikacji: 8 grudnia 2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Miasteczku Śląskim w rejonie ulicy Rolnej.

Załącznik

data publikacji: 24 listopada 2020

Wykaz Nr G.7125.19.11.2020 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 21

Załącznik

data publikacji: 10 listopada 2020