Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nieruchomości i przetargi

Wykaz Nr G.6845.28.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Tetmajera

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 781/209 i 567/209.

Załącznik

data publikacji: 6 lipca 2021

Wykaz Nr G.6845.27.8.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Sosnowej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 1797/368.

Załącznik

data publikacji: 6 lipca 2021

Wykaz Nr G.6840.15.7.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Skautów

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Załącznik

data publikacji: 1 lipca 2021

Wykaz Nr G.6840.13.9.2021 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Harcerskiej przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego ograniczonego - działka nr 2549/366.

Załącznik

data publikacji: 11 czerwca 2021

Wykaz Nr G.6845.26.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Dworcowej

przeznaczonej do oddania w najem - działka nr 1537/169.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.25.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Tetmajera

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 1806/318.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.24.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Staromiejskiej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 828/265, 3171/267 i 1139/267.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.23.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Brzozowej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 2278/368.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.22.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Sportowej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 1599/153 i 1602/152.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021