Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nieruchomości i przetargi

Wykaz Nr G.6850.3.17.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Gałczyńskiego

przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Załącznik

data publikacji: 9 listopada 2021

Wykaz Nr G.6845.35.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Górniczej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 2960/131.

Załącznik

data publikacji: 9 listopada 2021

Wykaz Nr G.6845.34.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Łokietka

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 530/145.

Załącznik

data publikacji: 9 listopada 2021

Wykaz Nr G.6845.33.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Górniczej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 1874/127.

Załącznik

data publikacji: 9 listopada 2021

Wykaz Nr G.6845.32.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Żołnierskiej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 199, 200, 201.

Załącznik

data publikacji: 9 listopada 2021

Wykaz Nr G.6845.31.8.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Stacyjnej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 221/25.

Załącznik

data publikacji: 9 listopada 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

działki nr 322/168, 1630/287 i 1636/292.

Załącznik

data publikacji: 12 października 2021

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 22.

Załącznik

data publikacji: 1 października 2021

Wykaz Nr G.6840.17.9.2021 nieruchomości zabudowanej położonej w Miasteczku Sląskim przy ul. Woźnickiej 24

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 1604/439.

Załącznik

data publikacji: 23 września 2021

Wykaz Nr G.6840.16.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Modrzewskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących - działka nr 1861/202.

Załącznik

data publikacji: 23 września 2021