Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nieruchomości i przetargi

Wykaz Nr G.7125.14.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.35.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.34.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.70.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.67.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.98.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 8 lipca 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego w północno - wschodniej części sołectwa Brynica - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załącznik

data publikacji: 4 lipca 2022

Wykaz Nr G.7125.79.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 30 czerwca 2022

Wykaz Nr G.7125.78.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 30 czerwca 2022

Wykaz Nr G.7125.75.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

data publikacji: 30 czerwca 2022