Facebook Wieści z Ratusza

Nieruchomości i przetargi

Wykaz Nr G.6840.13.9.2021 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Harcerskiej przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego ograniczonego - działka nr 2549/366.

Załącznik

data publikacji: 11 czerwca 2021

Wykaz Nr G.6845.26.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Dworcowej

przeznaczonej do oddania w najem - działka nr 1537/169.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.25.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Tetmajera

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 1806/318.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.24.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Staromiejskiej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 828/265, 3171/267 i 1139/267.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.23.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Brzozowej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 2278/368.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.22.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Sportowej

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 1599/153 i 1602/152.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.21.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Rydla

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 3259/82.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.6845.20.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Niepodległości

przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 3101/305.

Załącznik

data publikacji: 25 maja 2021

Wykaz Nr G.7125.8.13.2019.20211 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 16.

Załącznik

data publikacji: 13 maja 2021