Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nieruchomości i przetargi

Wykaz Nr G.6840.16.9.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Modrzewskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących - działka nr 1861/202.

Załącznik

data publikacji: 23 września 2021

Wykaz Nr G.7125.37.14.2021 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 23.

Załącznik

data publikacji: 3 sierpnia 2021

Wykaz Nr G.7125.38.11.2021 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej - ul. Srebrna 18.

Załącznik

data publikacji: 9 lipca 2021

Wykaz Nr G.6840.14.8.2021 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Srebrnej

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 3457/37.

Załącznik

data publikacji: 9 lipca 2021